KADAR 36

Stanko Abadžić
Stanko Abadžić

Max Juhasz
Max Juhasz

Mario Rozić
Mario Rozić

Krešimir Kopčić
Krešimir Kopčić

Miroslav Arbutina - Arbe
Miroslav Arbutina – Arbe

Zoran Đorđević
Zoran Đorđević

Ivan Kovač
Ivan Kovač

Matko Vučica
Matko Vučica

Ksenija Španec
Ksenija Španec

Tomislav Kruljac
Tomislav Kruljac

Hrvoje Fiuri
Hrvoje Fiuri

Dario Matić
Dario Matić

Lidija Ivanek - SiLa
Lidija Ivanek – SiLa

Originalne fotografije izrađene su po najvišim muzejsko-galerijskim standardima za umjetničku fotografiju te se mogu naručiti i kupiti izravno od nas. Edicija, tehnika izrade, cijena i sl. ovise od autora do autora stoga molimo da za detaljnije informacije Vaš upit pošaljete na e-mail; info@kadar36.hr

Autorska Prava © 2015 KADAR 36
KADAR 36 zadržava autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala na ovim stranicama, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Možete slobodno koristiti bilo koju fotografiju isključivo i samo za vašu osobnu arhivu. Nije dozvoljeno bilo kakvo manipuliranje, modificiranje ili izrezivanje fotografija. Također, nije dozvoljeno objavljivanje, izdavanje, reproduciranje, kopiranje, prodaja, redistribucija ili upotreba fotografija za bilo koju javnu namjenu bez pismenog odobrenja autora.